 Acceptance and commitment therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezighouden met de meer waardevolle dingen in je leven.

In ACT leer je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

In de ACT-behandeling wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen waarbij je stil leert te staan bij vervelende gevoelens en afstand leert nemen van moeilijke gedachten. Tijdens de “acceptance” fase oefen je ook met het richten van de aandacht op het hier en nu. Het belangrijkste doel van deze eerste fase is het op een afstand leren herkennen van je eigen “obstakels”.

In de tweede fase waarbij “commitment” centraal staat ontdek je wat echt belangrijk voor je is in het leven. Vervolgens ga je concreet aan de slag met het investeren in dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen dragen bij aan jouw persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

Middels oefeningen en metaforen en het gebruik van de zes zuilen hieronder werken we toe naar meer psychologische flexibiliteit.

default img

bla