Binnen mijn praktijk bied ik individuele coaching aan gericht op persoonlijke groei. Daarnaast werk ik samen met bedrijven in de regio, waar ik als externe coach betrokken ben.

Individuele coaching is geschikt voor veel problemen die u ervaart in het dagelijkse- of werkzame leven. Coaching richt zich op persoonlijke ontwikkeling en groei, het bevorderen van bevlogenheid in werk en het verbeteren van uw vitaliteit.

Ieder mens krijgt te maken met persoonlijke uitdagingen en stress in het leven. Stress is helpend en brengt ons in beweging. Wanneer stress te lang aanblijft, kan het leiden tot uitputting en terugtrekgedrag. Het beïnvloedt vaak uw prestaties. Het lukt u dan mogelijk niet meer te doen wat u deed en wat u graag zou willen doen. Dat is heel vervelend en het is ook begrijpelijk dat u daarbij mogelijk een steuntje in de rug nodig hebt. Coaching kan u daarbij helpen.

Mijn coaching kenmerkt zich door een warme en betrokken manier van samenwerken. Ik vind het belangrijk dat u een vertrouwd gevoel ervaart tijdens de coachingsgesprekken. Collega’s omschrijven mij vaak als realistisch, nuchter en met zelfinzicht. Mijn Brabantse achtergrond en Rotterdamse mentaliteit zorgen voor een combinatie van gemoedelijkheid en een aanpakkersmentaliteit.

Door mijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en in de GGZ heb ik mij kunnen ontwikkelen in veel (gespreks) technieken en ervaringsgerichte interventies. Doordat ik bij veel verschillende organisaties met diverse methodieken heb gewerkt, heb ik een grote flexibiliteit ontwikkeld om te schakelen tussen deze methoden. Wat het beste aansluit bij uw hulpvraag onderzoeken we tijdens de intake en het verloop van de coachingssessies.

Zie je het zitten om aan de slag te gaan? Laten we dan (vrijblijvend) kennismaken. Dan kunnen we hier binnenkort hopelijk samen mee aan de slag gaan.

Hieronder vindt u diverse thema’s die binnen de coaching aan bod kunnen komen:

In welke mate u stress ervaart, hangt af van veel verschillende omstandigheden. Uw huidige belastbaarheid (fysiek, emotioneel en mentaal) kan een rol spelen. Is uw belastbaarheid op dit moment lager, dan is de kans groter dat u eerder de grens overschrijdt. Het aanbrengen van een goede balans is dan het uitgangspunt.
Coaching kan u helpen stress beter te herkennen, reguleren en te voorkomen. Het werken aan herstel tijdens burn-out is het hoofddoel. Dit doen we middels relaxatietechnieken, een juiste balans te vinden tussen uw activiteiten en belasting en het onderzoeken van gedachten die u niet verder helpen m.b.t. werk. Op het einde besteden we aandacht aan een persoonlijke terugvalpreventieplan.
Wilt u verder ontwikkelen als persoon? Wilt u verder groeien in uw rol op het werk? Uw zelfvertrouwen vergroten of werken aan relaties met anderen? Binnen de coaching kunnen we aan alles werken wat met persoonlijke ontwikkeling en groei te maken heeft. U kunt hierbij denken aan het stellen van grenzen, effectief communiceren en inzicht krijgen in uw sterke kanten en valkuilen.

Tijdens het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek onderzoeken we de klacht en uw hulpvraag. Hierna stellen we een plan op waarbij het duidelijk wordt uit hoeveel sessies het coachingstraject bestaat. In samenwerking met bedrijven is het prettig wanneer er aan het begin van het coachingstraject een drie-gesprek, bijvoorbeeld met HR, gepland wordt. Zo zorgen we ervoor dat we zo optimaal mogelijk aan de verwachtingen van alle partijen kunnen voldoen. In de tussentijd evalueren we met elkaar of de sessies voldoen aan uw verwachtingen en stellen we zo nodig ons plan bij. Aan het einde van uw traject ontvangt u (indien gewenst) een evaluatieverslag.

In toenemende mate nemen bedrijven coaches in dienst. Deze kunnen u helpen met een enkelvoudige vraag. Indien deze vraag niet gepaard gaat met privacygevoelige informatie of diepere persoonlijke thema’s, dan is dit een zeer geschikte optie. Interne coaches hebben tevens meer zicht op de bedrijfscultuur en verzorgen bijvoorbeeld ook trainingen binnen het bedrijf.

In de meeste gevallen hebben werknemers en het hoger management de voorkeur voor een externe coach. Het voordeel van een externe coach is dat deze vertrouwelijk met uw persoonlijke informatie omgaat. Tevens heeft de externe coach een objectieve blik op uw specifieke hulpvraag. De specifieke kennis en vaardigheden van de coach helpen u om dieper in te spelen op persoonlijke thema’s.