Lichaamsbeleving

Sinds december 2020 ben ik gecertificeerd om de “ Hoepeltraining” van José Bonekamp, Anouk Keizer en Manja Engels uit te voeren.

De Hoepeltraining baseert zich op kennis over het lichaamsbeeld vanuit de neuropsychologie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het lichaamsbeeld van een mens niet alleen gevormd wordt door gedachten, maar ook door informatie van de zintuigen van het lichaam.

De Hoepeltraining is erop gericht om een verstoord lichaamsbeeld te corrigeren bij mensen met een eetstoornis. Er wordt niet alleen ingegaan op verstoorde gedachten over het lichaam, maar juist ook op informatie vanuit tast waarneming en hoe het lichaam beweegt in de ruimte.

Het effect van de Hoepeltraining is wetenschappelijk onderzocht bij een groep patiënten met anorexia nervosa. Hieruit bleek dat patiënten hun eigen afmetingen na de training realistischer konden inschatten dan voor de training. Voor meer informatie kunt u de website www.hoepeltraining.nl bekijken.