Binnen de praktijk richt de psychomotorische therapie zich met name op volwassenen en jeugd met problemen in het dagelijks functioneren als gevolg van psychische en psychosomatische klachten.

Voor sommige klachten is er reden om specifiek te denken aan psychomotorische therapie, omdat het lichaam en de lichaamservaring direct aan de klachten verbonden zijn. Het doel van de behandeling is te komen tot een zichtbare en tastbare verandering. Dit bestaat uit het verminderen van klachten, maar kan ook bestaan uit het oppakken van activiteiten, het hervatten van werk of het verhogen van de kwaliteit van leven.

In de psychomotorische therapie maken we gebruik van diverse methodieken en behandelthema’s. Hierbij gaan we ervanuit dat ieder persoon en iedere klacht een eigen aanpak nodig heeft. Samen met jou zoeken onderzoeken we een behandelvorm die passend is bij jou als persoon, jouw hulpvraag en klachten. De intensiteit en duur van de behandeling kunnen variëren.

 • Psychomotorische Therapie (PMT)
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Het ontwikkelen van een positieve lichaamsbeleving (Protocol M. Rekkers)
 • Hoepeltraining (verminderen van verstoord lichaamsbeeld)
 • Coaching gericht op persoonlijke effectiviteit en/of duurzame inzetbaarheid

De reden waarom u zich aanmeldt bij "Het Therapie-Lokaal" kan zijn omdat u psychische of psychosomatische klachten ervaart:

 • Depressieve gevoelens
 • Angst-, paniek-, en hyperventilatieklachten
 • Sociale angst
 • Terugkerende pijnklachten of onbegrepen lichamelijke klachten
 • Veelvuldig piekeren
 • Spanning, overspannen of burn-out klachten
 • Emoties niet voelen of juist overspoeld worden
 • Traumaverwerking
 • Negatief over jezelf en je lichaam denken

Voor alle klachten geldt dat juist in een ‘vroeg’ stadium behandeling al zeer zinvol is. Of omdat u steeds tegen terugkerend thema’s aanloopt zijn waar u graag verandering in wilt brengen, zoals;

 • Bewuster worden van uw lichaam(signalen)
 • Spanning herkennen en weer tot ontspanning leren komen
 • Uw grenzen leren (h)erkennen en aangeven
 • ‘Nee’ leren zeggen en duidelijker communiceren naar uw omgeving
 • Met emoties leren omgaan
 • Assertiever te reageren op uw omgeving
 • Uiten van emoties
 • Leren doseren in activiteiten