Wat is PMT?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarin werkvormen worden gebruikt met betrekking tot het lichaam en bewegen, die psychosociale klachten verminderen of wegnemen. Veel psychische en psychosomatische problemen uiten zich via het lichaam zoals, lichaamstaal, lichaamsgevoel en in het bewegingsgedrag.

Door middel van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen werken we aan de samen vastgestelde doelen. Uiteraard zullen we ook praten over wat er in de therapie gebeurt, dus elke bijeenkomst zal een combinatie zijn van praten over je denken, voelen en doen en het oefenen met nieuw gedrag. Er wordt een relatie gelegd tussen datgene wat u ervaart in de PMT en uw dagelijks leven.

Het doel van PMT is om uw eigen lichaamssignalen meer en beter te gaan herkennen. Door deze lichaamssignalen te koppelen aan emoties, gedachten en gedrag kunt u uzelf beter gaan begrijpen. Hierdoor worden de lichaamssignalen een informatiebron voor adequaat zelfmanagement.

De kracht van de PMT is om de verstoorde balans tussen uw denken, voelen en handelen te onderzoeken en opnieuw in evenwicht te brengen.

Denken, doen en voelen