Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarin werkvormen worden gebruikt met betrekking tot het lichaam en bewegen, die psychosociale klachten verminderen of wegnemen. Veel psychische en psychosomatische problemen uiten zich via het lichaam, en zijn zichtbaar in de ‘lichaamstaal’, het ‘lichaamsgevoel’ en in het ‘bewegingsgedrag’.

Door middel van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen werken we aan de samen opgestelde doelen. Uiteraard zullen we ook praten over wat er in de therapie gebeurt, dus elke bijeenkomst zal een combinatie zijn van praten over je gedachten, gevoelens en gedrag én het oefenen met nieuw gedrag. Er wordt een relatie gelegd tussen datgene wat je ervaart in de sessie en je dagelijks leven (de ‘transfer’).

Het doel van PMT is om je eigen lichaamssignalen meer en beter te gaan herkennen. Door deze lichaamssignalen te koppelen aan emoties, gedachten en gedrag kun je jezelf beter gaan begrijpen. Hierdoor worden de lichaamssignalen een informatiebron voor adequaat zelfmanagement.

De kracht van de PMT is om de verstoorde balans tussen je denken, voelen en handelen te onderzoeken en opnieuw in evenwicht te brengen. PMT is geschikt voor iedereen: jong of oud, sportief of niet sportief, groot of klein…

PMT vast in de praktijk zien? Kijk dan het volgende filmpje van ‘Vaktherapie in Beeld’: 

De reden waarom je je wilt aanmelden bij Het PRAKTIJK-LOKAAL kan zijn omdat je psychische of psychosomatische klachten ervaart. Hierbij kun je denken aan:

  • Terugkerende pijnklachten of onbegrepen lichamelijke klachten
  • Spanning, overspannen of burn-out klachten
  • Emoties niet voelen of juist overspoeld worden
  • Verstoord lichaamsbeeld
  • Traumaverwerking
  • Negatief over jezelf en je lichaam denken
  • Depressieve gevoelens
  • Angst-, paniek-, en hyperventilatieklachten
  • Impulscontroleproblematiek

Voor alle klachten geldt dat juist in een ‘vroeg’ stadium behandeling al zeer zinvol is. Het kan ook zo zijn dat je tegen steeds terugkerende thema’s aanloopt, waar je graag mee aan de slag wilt gaan. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Bewuster worden van je lichaam
  • Spanning herkennen en weer tot ontspanning leren komen
  • Je grenzen leren (h)erkennen en aangeven
  • Emoties (leren) voelen en reguleren
  • Het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld
  • Het ontwikkelen van een realistischer lichaamsbeeld
  • Je waarden ontdekken en hier richting aan geven in je dagelijks leven
  • Automatische patronen kunnen onderbreken en helpend gedrag inzetten

Wij hebben verschillende benaderingen binnen onze behandeling, die wij zorgvuldig met je afstemmen op basis van je hulpvraag. Hier kun je vast het een en ander teruglezen over ons aanbod.

Lees hier meer over onze werkwijze.