Vergoedingen

Het PRAKTIJK-LOKAAL is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Om die reden wordt de therapie door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering vergoed. Behandeling van kinderen kan vallen onder de jeugdwet, waardoor vergoeding vanuit de gemeente meestal mogelijk is.

Op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen kun je een overzicht vinden van zorgverzekeraars die psychomotorische therapie vergoeden.

Aangeraden wordt om altijd even contact te hebben met je eigen verzekeraar om navraag te doen wat er precies vergoed wordt.