Werkwijze

Werkwijze algemeen
Het PRAKTIJK-LOKAAL is een eerstelijns-praktijk gevestigd in Rotterdam met een breed aanbod. De methode die ingezet wordt kan per persoon verschillend zijn, afhankelijk van de hulpvraag. De werkwijze ziet er per traject ongeveer hetzelfde uit. Zie hieronder belangrijke informatie met betrekking tot de werkwijze:

        • Aanmelding
         Ben je verwezen door een huisarts, psycholoog of een andere professional, een vriend(in) of bekende of heb je de praktijk zelf gevonden? In alle gevallen ben je van harte welkom en kun je contact opnemen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een intakegesprek.
        • Kennismakingsgesprek (30 min)
         Tijdens de vrijblijvende en kosteloze kennismaking kun je kennis maken met de therapeut en de manier van werken. In de dagen erna kun je beslissen of je bij onze praktijk verder wilt.
        • Intakegesprek (60 min)
         Tijdens de intake willen we meer inzicht in de achtergrond van de klachten krijgen. Ook zullen we een begin maken met het formuleren van een hulpvraag of doel van de behandeling en kijken we naar de voor jou meest geschikte behandelvorm (methodiek).
        • Sessies (60 min waarvan 15 min administratietijd)
         De sessie bestaat doorgaans uit individuele bijeenkomsten van ongeveer 45 minuten. Daar bovenop worden 15 minuten toegevoegd voor verslaglegging en administratie.
         Regelmatig zullen we evalueren hoe het gaat en op basis daarvan keuzes maken over het vervolgen of afronden van de therapie. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn verschilt per persoon, afhankelijk van de ernst van de klachten en/of de hulpvraag. Het aantal sessies wordt altijd in overleg bepaald.
        • Afronding traject (60 min)
         Er vindt een afrondend gesprek plaats waarin de opgestelde doelen geëvalueerd worden en eventuele vervolgstappen besproken worden. Tevens ontvang je een eindverslag van je traject.